MTÜ Viru Koda

MTÜ Viru Koja ( 80228591) asutasid 2005 aasta novembris Erkki Suonio, Loit Jõekalda ja Väino Poikalainen Võsuperes (Haljala vald, Lääne-Virumaa). See on koduloost, käsitööst, kultuurist ja loodusest huvituvate inimeste mittetulunduslik ühendus.

MTÜ Viru Koda tegevuseesmärkideks on ajaloolise, kunsti, kodu- ja loodusloolise ainese kogumine, talletamine, eksponeerimine, avaldamine. Tegeleme  nende valdkondadega seotud ilmingute populariseerimisega ning arendame valdkondadeülest koostööd. Edendame omaltpoolt kohalikku kultuuri- ja hariduselu, turismi ja ettevõtlust. MTÜ Viru Koda on eelkõige Virumaa piirkonnas tegutsev ühendus.

MTÜ Viru Koda korraldab kultuuri- ja kunstisündmusi Muinastaide Kojas, mis on näituse- ja seminariruumideks kohandatud kunagine poehoone. 

Address: Poe, Võsupere küla, Haljala vald, Lääne-Virumaa, 45405
Email: vaino.poikalainen@gmail.com


Erkki Suonio Muinastaide Koja õuel, 2017.