1982-1984

  • Esmased ekspeditsioonid Äänisjärve kaljujoonistele
  • Kaljutaidest huvituvate inimeste koondumine kaljujooniste töörühma Astronoomia ja Geodeesiaühingu ning Tõravere observatooriumi juurde
  • Esimesed kaljujooniskoopiate näitused
  • Suhete loomine Soome kaljutaideuurijatega

Esimene periood (1982–1988). Esimesele Äänisjärve ekspeditsioonile Ülo Kestlase juhtimisel 1982. aasta augustis järgnesid teised, juba ulatuslikumad ekspeditsioonid, mida praeguseni juhib Väino Poikalainen. Asjaomase uurimisreisiga algas Eestis muinastaide alal pidev, mitmekesine tegevus.


Esimeselt ekspeditsioonilt Äänisjärve kaljuraienditele. Peeter Tenjes, Ülo Kestlane, Sirje Merima ja Maie Kurik Karetski neemel. Udo Veske foto, 1982.

Algul lähtuti kaljujooniste uurimisel peamiselt paleoastronoomilisest aspektist, kuid tehti ka koopiaid, mille eksponeerimine võimaldas seda ainulaadset muinaskultuuri pärandit populariseerida. Peagi leiti, et kultuuriloolisest ning teaduslikust seisukohast on hädavajalik igasuguse objektiivse info kogumine kõige kaljuraienditega seonduva kohta. Info arvutitöötluseks tekkis vajadus luua võimalikult täiuslik andmepank koos graafilise pildibaasiga (nn digitaalkataloog). Paralleelselt hakati tegelema automatiseeritud pilditöötlusega petroglüüfide kontuuride ja töötlusjälje analüüsiks.

Tegevuse laienedes moodustasid muinastaide uurijad ja harrastajad 1984. aasta algul AAI toetusel ja ÜAGÜ EO raames kaljujooniste töörühma, kelle juhiks valiti Väino Poikalainen. Rühma tegevus köitis asutamisest alates Soome spetsialistide tähelepanu.

1984. aastal saabus Karjala kaljutaidest raamatu kirjutanud Eero Autio Tallinna eesti huvikaaslastega eraviisiliselt kohtuma. Temaga arutati mitmesuguseid koostöö variante, aga tollal ei leitud veel kuigi häid võimalusi, sest Karjala kaljutaide leiualad, mis soomlasi huvitasid, olid välismaalastele suletud ja Eesti huviliste pääs Soome samuti kahtlane. Kõigele vaatamata välissuhtluse edendamine jätkus.


Äänisjärve ekspeditsioonid

Talvine ekspeditsioon 1984.
Sõbrad ja toetajad