1997–1999

  • Äänisjärve kaljujooniste dokumenteerimistööde lõpuleviimine
  • Rahvusvaheliste väliseminaride korraldamine koostöös Peterburi osakonnaga Äänisjärve ja Uikujõe kaljujoonistel ning õppepäevade korraldamine Soome ja Eesti muinastaidehuvilistele Peterburis (Ermitaažis, Peterburi Ülikoolis, muuseumis Kunstikamber, Arheoloogiainstituudis, Vene etnograafimuuseumis jne)
  • Muinastaideürituste korraldamine lastele Hämeenlinnas koostöös Hämeenlinna laste ja noorte kunstikooliga ning Soome muinastaideseltsi asutamine
  • Osalemine muinastaidereisidel ja konverentsidel (Kanozero, Kuzovi ja Solovetside saared, Uurali neoliitilised ja paleoliitilised maalingud)
  • Ulko-Tammio laiu ajalooliste kaljujooniste dokumenteerimine Soomes
  • Äänisjärve kaljujooniste kataloogi esimese osa Rock Carvings of Lake Onega. The Vodla Region publitseerimine
  • EMTSi 10-le aastapäevale pühendatud rahvusvahelise konverentsi korraldamine Sagadis