1994–1996

  • Ekspeditsioonide korraldamine kaljujooniste dokumenteerimiseks Äänisjärvel ja Uikujõel ning tutvumine Taani, Alta, Karjala, Solovetsi saarte, Soome jm muististega.
  • Näituste korraldamine Tallinnas, Viljandis, Vallilas (Helsingis)
  • Koostöö arendamine Peterburi ja Petroskoi muinastaideuurijatega (Peterburi Ülikool, Ermitaaž, Peeter Suure nimeline Etnograafiamuuseum e Kunstikamber, Petroskooi muuseum) ja ühisürituste korraldamine nendega Peterburis, Karjalas, Solovetsi saartel
  • Suvised ekskursioonide korraldamine Eesti muististele (Kagu-Eesti, Kirde-Eesti, Võrtsjärve ümbrus) ning EMTSi seminaride korraldamine aastakoosolekute ajal
  • Metoodika väljatöötamine Äänisjärve kaljujooniste kataloogi koostamiseks